1
5
3
4
2
7
6
10
8
9
تعمیرات هیدرولیک و پنوماتیک اعم از :
  • جک
  • پمپ
  • شیرهای هیدرولیکی
  • طراحی مدار
  • عیب یابی
  • مشاوره